31 grudnia - Staranny, wytrwały - dzięki poparciu osób wyżej postawionych może osiągnąć wyniesienie.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Grudzień

Okazuje wielką wrażliwość a jego nerwy są silnie napięte. Ma pełną świadomość swej odpowiedzialności na każdym stanowisku jakie zajmuje. Gdy jednak życie postawi go w pozycji podrzędnej, nie może iść za swymi ambitnymi popędami i nie jest w stanie wywalczyć sobie niezależności i wolności - staje się wówczas milczący, kapryśny, pesymistyczny. Należy zastrzec, że są to jednak dość rzadkie wyjątki, bowiem ludzie urodzeni dzisiaj zazwyczaj osiągają stanowisko wybitne. Czego się strzec winien? Przede wszystkim - zarozumiałości, gdyż może ona zostać ukarana i spowodować jego upadek. Trzeba dodać, że osobie urodzonej dzisiaj grozi w ogóle upadek z wysokiego miejsca w znaczeniu czysto fizycznym. Dążenia takiego człowieka są ambitne: pragnąłby poznać i przeniknąć wszelkie doświadczenia życiowe - lecz los przeciwny nie oszczędzi mu również rozczarowań, a przedsiębiorstwa, w jakie się zaangażuje, mogą mu przynieść straty, a nawet zaszkodzić jego reputacji. Tam, gdzie w życiu powinien zapukać lekko i czekać cierpliwie - w takich właśnie okazjach pragnie wejść gwałtem przy pomocy siły. Ale gdy kładzie klucz w zamek i siłą próbuje drzwi otworzyć - klucz łamie mu się w ręku... Do czego powinien dążyć? Gdy powściągnie swą zuchwałość i impe-tyczność, nauczy się spokoju i skromności, losy jego życiowe ulegną znacznej poprawie. Te właśnie zalety jego charakteru będą podstawą do zdobycia majątku. Nierzadko okazuje zdolności literackie lub artystyczne. Zawód dlań najlepszy związany z ziemią, rolnictwem, kopalniami, nieruchomościami, a także wszelkie zajęcia związane z ubraniem, pożywieniem zarówno jak i sztuką. Tam gdzie inni tracą - on zyskuje. Wytrzymałość jego organizmu jest niezwykłą a pośród tak urodzonych ludzi wielu dożywa bardzo późnego wieku.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

30 grudnia - Zręczny, przenikliwy - potrafi wyprowadzić innych w pole.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Grudzień

Jest to człowiek poważny, obdarzony dużymi możliwościami rozwoju. Spokojny, skoncentrowany, cierpliwy - nie jest wolny od zaciętości i dogmatyzmu. Ma on bardzo charakterystyczne zamiłowanie do imponującego otoczenia: nic nie jest dlań dostatecznie wielkim ani wspaniałym. Jego natura jest dość mizantropijna, chętnie izolująca się od ludzi ale dzięki swemu nieprzeciętnemu umysłowi potrafi oderwać się od spraw powszednich i wznieść na wyżyny filozoficzne. Wobec życia dość obojętny - jest z siebie zadowolony. Mimo to jednak jego poczucie szczęścia i radości życia nie jest zbyt wielkie. Ciekawe są jego niezwykłe zdolności jako detektywa: przed jego krytycznym i przenikliwym umysłem nic się nie ukryje. Trzeba dodać, że ludzie nierozwinięci tego typu potrafią bardzo zręcznie wyprowadzać innych w pole. Chciałby osiągnąć uznanie ogólne i pragnie być podziwianym, chociaż nieraz nie zdaje sobie z tego sprawy. Niepotrzebnie przesiaduje po nocach, co go osłabia i szkodzi jego organizmowi. Natomiast samotne medytacje, do których okazuje zamiłowanie - wpływają nań dodatnio i przyczyniają się do poprawienia jego samopoczucia. Gdy rozwinie się w pełni - okazuje niezwykły takt, zdolności dyplomatyczne, wytrwałość i głębię umysłową. A mimo to potrafi oddawać się dziwacznym fantazjom nad sprawami najbardziej codziennymi i przyziemnymi - rozmyśla długotrwale. Kobieta urodzona dnia tego jest dobrą panią domu, praktyczną i oszczędną. Zna się na interesach a w towarzystwie doskonale sobie daje radę. Jest bardzo rozsądną. Ludzie urodzeni w tym dniu nierzadko wstępują w związki małżeńskie z osobami starszymi od siebie lub uprzednio zamężnymi. Dążą do osiągnięcia jakiegoś wyższego celu, a w dążeniu tym wykazują wielką praktyczność.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

29 grudnia - Zdecydowany, wynalazczy - ma silny charakter, chętnie zagłębia się w rozmyślaniach.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Grudzień

Jest to natura potężna i władcza o wielkiej sile ekspansji. Dąży wytrwale do zajęcia najwyższego możliwego dlań stanowiska i przejawia dużo autokratyzmu - co zwłaszcza zaznacza się w jego życiu rodzinnym. Odczuwa naturalne przyciąganie do osób starszych i chętnie z nimi współdziała. Nie obawia się ponoszenia odpowiedzialności za swe czyny a lubi działać zawsze w skali jak najszerszej. Jego ambicja jest nienasyco-na.Jego charakter jest bardzo zdecydowany i nie można pomawiać go o słabość. Zdolnym jest do silnych przywiązań - ale we wszystkim co czyni przejawia pewien egoizm. Wskutek tego nieraz jest narażonym na przykrości - ogarnia go uczucie rozczarowania i pragnienie zemsty względem osób, które zawiodły jego zaufanie. Trzeba dodać, że jest to człowiek dość zagadkowy, podlegający dziwnym kaprysom i fantazjom - ale mimo wszystko zdolny i wynalazczy. Jego zalety - to cierpliwość, wytrwałość, ostrożność, oszczędność, wiara w siebie, sprawiedliwość, które w jednostkach rozwiniętych moralnie występują wyraźnie. Jego wady. Gdy jednak pozostaje na niskim stopniu rozwoju - wówczas ma w sobie zbyt wiele egoizmu, co przeszkadza mu w rozwoju i czynieniu w życiu postępów. Zazwyczaj w takim wypadku oprócz egoizmu przejawia jeszcze pogardę dla innych, zazdrość, urojenia, sceptycyzm, skąpstwo i nienawiść. Co mu grozi? Dzięki ujemnym właściwościom charakteru łatwo wywołuje w życiu rywalizacje, wrogości i w końcu nawet może pozostać w życiu samotnym, tak że wówczas będzie się troszczyć już tylko wyłącznie o siebie samego. Zawód dlań najlepszy związany z handlem, przemysłem, sprawami czysto materialnymi. W sferze interesów czuje się doskonale i okazuje zadziwiającą przenikliwość.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

28 grudnia - Układa szerokie projekty i zręcznie je realizuje.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Grudzień

Dowcipny, subtelny, utalentowany - potrafi też być gniewnym, drażliwym, trywialnym i podejrzliwym. Jest bardzo czynny i aktywny a czasami spełnia nawet dobre uczynki - lecz czyni to dość rzadko. Taktowny, sympatyczny - łatwo potrafi wyrazić swe myśli - czy to w mowie czy w piśmie. Nie jest wolnym od przeceniania samego siebie i egoizmu. Jednakże uczucie może zaprowadzić go dość daleko. Nieco chytry i nieco bojaźli-wy - całkowicie ufa tej osobie, której odda swe serce. Chętnie służy ludzkości na planie materialnym, układa szerokie projekty i okazuje zadziwiającą wytrwałość w realizacji wszelkich przedsięwzięć, które obiecują bezpośrednie korzyści. Gdy natomiast perspektywy materialne nie zapowiadają się korzystnie - łatwo się zniechęca. Każdy człowiek urodzony dnia tego powinien być kształcony w kierunku handlowym, nawet w wypadku gdy dziedziczy znaczny majątek, a to ze względu na wielkie zdolności wrodzone do handlu. Troszczy się bardzo o swój wygląd zewnętrzny i dba o dobrą opinię, a przede wszystkim stara się zachować jak najlepsze stosunki z wyższymi sferami towarzyskimi, co może go nawet narazić na znaczne wydatki i wpędzić w długi. Czego powinien się wystrzegać? Aby nie ulegał swemu zamiłowaniu do sporów i sprzeczek i nie wywoływał niepotrzebnych nieporozumień. Chociaż jest bardzo pracowitym - lubi jednak przebywać w złym towarzystwie. Grozi mu też niebezpieczeństwo z powodu nadużyć zmysłowych lub ekscesów. Kobieta tak urodzona dość żywa i płocha - z wiekiem rozwinie swój charakter i stanie się wierną, odważną i pewną siebie. Chociaż stara się to ukrywać wszelkimi sposobami - jest w gruncie rzeczy bardzo zazdrosna. Dzięki gorliwości, wytrwałości i umiejętności koncentrowania się na swej pracy osoba tak urodzona może liczyć na powodzenie. Uda jej się to, co może innemu by się nie powiodło.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

27 grudnia - Subtelny, sprawiedliwy -posiada wiele rozwagi.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Grudzień

Poważny i wymagający - okazuje dużo sympatii innym i ma współczucie dla ich słabości i ułomności. Rozważny, nic nie przedsiębierze bez gruntownego zastanowienia się i dojrzałego obmyślenia. Zręczny, ruchliwy, zawsze gotów do czynu - jest dobrym organizatorem i potrafi kontrolować pracę innych. Zdolności jego są wybitne a energia znaczna - wobec tego w życiu sam sobie daje radę bez pomocy innych ludzi i niezależnie od otoczenia. Najszczęśliwszym czuje się pośród swej pracy. Jest to twórca a nie naśladowca, toteż nie szuka w życiu ostentacji i taniej reklamy. Trzeba dodać, że w zachowaniu się swym może być nieco szorstki i porywczy, a jego gesty stają się wówczas szybkie, urywane. Gniew jego wzrasta powoli i niełatwo się uspokaja. Długo pamięta doznane urazy - jednakże bez chęci mszczenia się za nie. W uczuciach swych waha się i nie można o nim powiedzieć, aby był stałym pod względem uczuciowym, albo też znowu życie jego tak się ułoży, że doświadcza tej niestałości od innych i cierpi przez osoby kochane. Czego się strzec winien? Mimo całą swą ostrożność może jednak okazać brak przezorności, a chociaż nieraz odmawia sobie, aby ratować innych, może zostać oszukanym, a nawet i okradzionym. Aczkolwiek okazuje dużo rezerwy - czasami znowu bywa zbytnio otwartym, co może go narazić na szkody życiowe. Stosunki z ojcem, który nierzadko ma charakter gwałtowny - nie układają się zbyt pomyślnie, co da się powiedzieć ogólnie o stosunkach rodzinnych osób urodzonych w tym dniu. Taki człowiek może zdobyć majątek dzięki własnym wysiłkom - i daleko więcej będzie zawdzięczać swej zręczności życiowej aniżeli pomocy innych lub spadkom.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

26 grudnia - Ma zamiłowanie artystyczne i lubi towarzystwo osób płci odmiennej.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Grudzień

Jest to duch samodzielny, który polega na sobie i z siebie samego czerpie swą siłę i potęgę. Posiada wszechstronne zdolności, co potrafi w życiu umiejętnie wykorzystać. Umie skoncentrować się na swych celach życiowych i dąży do ich realizacji z całym wysiłkiem, na jaki go stać - niezależnie od tego, czy to będą cele dodatnie czy ujemne. Ambitny, poważny, myślący, subtelny - zachwyca się wszystkim co piękne, zarówno w przyrodzie jak i w sztuce, lubi towarzystwo osób płci odmiennej. Jego kolana są dość słabe. Niechętnie miesza się do spraw innych ludzi. Wadą jego jest egoizm, przy czym przesadza w opisywaniu swych trosk życiowych i przykrości, jakie go spotykają. Jak długo żyć będzie? Ludzie urodzeni w tym dniu mocno trzymają się życia i okazują doń wielkie przywiązanie. Osiągają też wiek sędziwy - dłuższy aniżeli inni ludzie. Do ostatniej chwili życia zachowują swe zdolności oraz jasność umysłu. Choroby jakie mogą im dolegać - to reumatyzm, niedyspozycje żołądka i dolegliwości podeszłego wieku. Zdrowie tak długo im dopisuje, jak długo pozostają czynni i aktywni. Skoro bowiem zostaną pochłonięci przez sprawy życiowe - zapominają o stanach depresji i przybicia, jakie są ich największymi wrogami. Jak wychować dziecko urodzone dnia tego? Okazuje ono dość dużo egoizmu - toteż wszelkie wysiłki wychowawców winny być skierowane na to, aby rozwinąć w nim pragnienie służenia innym - zamiast dążenia do zadowolenia własnego egoizmu. Należy je przyuczać do umiarkowania w jedzeniu zarówno jak i do naturalnego i prostego zachowania się - ma ono bowiem skłonność do zbytniej ostentacji i demonstracyjności, przy czym łatwo może nabrać upodobań grubych i wulgarnych.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

25 grudnia - Oszczędny, wyrachowany - ma zdolności dyplomatyczne.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Grudzień

Subtelny, głęboki, pilny, przezorny, przewidujący - jest niestrudzony, chociaż dość powolny. Oszczędny, wyrachowany w zachowaniu swym jest wielce dyplomatycznym, wykazując oprócz wytrwałości również dużo skrytości. Naturalny, prosty, dzięki swej oględności i ostrożności może osiągnąć doskonałe rezultaty w swych poczynaniach życiowych. Ma naturę ambitną i chętnie układa sobie szerokie plany, pełne wspaniałości i bogactwa. Wywiera wpływ przyciągający na innych, ale swe uczucia najczęściej ukrywa. Nie znosi czułości i pocałunków czysto konwencjonalnych, czułość swą bowiem okazuje tylko osobom, które kocha głęboko. Dział, do jakiego wykazuje specjalne uzdolnienie, to dyplomacja, prawo i działalność państwowa. Dwa różne typy spotykamy w życiu: jedni pracują ciężko, biorą na siebie olbrzymie obowiązki i zwalczają wielkie trudności - inni natomiast wolą przejmować na siebie odpowiedzialność za drugich i kierują nimi tylko, zajmując wyższe stanowiska. Czego się strzec winien? Aby w swych dążeniach życiowych nie stał się nadmiernie skrytym i przesadnie ostrożnym - gdyż przez to sam sobie może zaszkodzić. W organizmie swym posiada nieprzebrany zasób sił życiowych a skoro zachoruje - szybko przychodzi do zdrowia. Żyje najczęściej długo. Światło jego zdolności i potęga jego ducha będzie świecić jasno i zostanie dostrzeżoną i podziwianą przez otoczenie, które okaże wiarę w takiego człowieka i w jego wiedzę, będzie się skupiać dookoła niego i iść za nim.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

24 grudnia - Dotrzymuje swych obietnic, lecz może nie osiągnąć wszystkiego co zamierzył.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Grudzień

Potrafi być poważnym z poważnymi a wesołym z wesołymi. Subtelny, pełen projektów, wynalazczy, bystro orientujący się - jest uczuciowy i zmysłowy. Lojalny, zamknięty w sobie, w sprawach pieniężnych zarówno jak i w interesach jest bardzo troskliwy. Obietnic swych dotrzymuje. Życie jego pełne jest wysiłków gorliwych, lecz kapryśnych, przerywanych i zmiennych. Do małżeństwa się nie spieszy. Największe powodzenie osiągnie w zawodzie jaki wymaga pracy powolnej, starannej, przezornej, jak np. budownictwo, rolnictwo itp. Co mu grozi? Niebezpieczeństwa spowodowane przez jego własnych przyjaciół i niepowodzenia w poczynaniach życiowych. Jego protektorzy są mało solidni, a ostateczne rezultaty jego pracy i wysiłków życiowych mogą być niewielkie. Organizm posiada dość mocny, a z wiekiem jego siły życiowe się poprawiają i staje się coraz zdrowszym. Choroby przeważnie powstają z powodu jego melancholijnych skłonności i depresji, jaka go często ogarnia. Powinien dążyć do tego, aby zwalczać swe skłonności melancholijne i wszelkimi sposobami starać się rozpraszać depresję jakiej często podlega gdyż szkodzi mu ona zarówno na zdrowiu jak i w karierze życiowej. Jak wychować dziecko urodzone dnia tego? Jest ono bardzo wrażliwe i łatwo podlega wpływowi otoczenia. Toteż należy je strzec przed towarzystwem ludzi szorstkich i prostackich, gdyż może od nich łatwo przejąć ich sposób zachowania się. Ma ono skłonności do arogancji i wyniosłości, na co należy zwracać uwagę, ucząc je samoopanowania i skromności - i to od najwcześniejszych lat życia.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

23 grudnia - Zręczny, rozważny - potrafi dostosować się do okoliczności życiowych.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Grudzień

Z wielkim wysiłkiem dąży do celu, jaki sobie raz postawił i jaki ma przed oczyma nieustannie: pragnie go widzieć zakutym w formę, zmaterializowanym, zrealizowanym jak najdokładniej. Praktyczny, spokojny, nieustannie wszystko rozważający, dogmatyczny, opanowany - ma wielkie zaufanie do własnych zdolności, jest przekonany o swym powodzeniu i wierzy święcie w słuszność swej sprawy. Niezbyt towarzyski i niewielu ma tylko przyjaciół, przeważnie widzi go się samego. Jedno go tylko wypełnia pragnienie: osiągnięcia jak najwyższego wy- niesienia. Dąży też nieustannie do tego celu, a dzięki wytrwałości jaka go ożywia - najczęściej dopnie swego i zrealizuje swe zamierzenia. Umysł jego bardzo subtelny i dyplomatyczny - wykazuje nadzwyczajne zdolności dostosowywania się do okoliczności życiowych, co pozwala mu w życiu uzyskać dobre stanowisko i osiągnąć uznanie. Jaka jest jego największa zaleta? Jego główna siła polega na zdolności koncentrowania się na dokonywanej pracy i na umiejętności realizowania swych ideałów i pragnień. O co winien się troszczyć? Taka silna materializacja umysłu ma swoje złe strony, gdyż może nań sprowadzić niezadowolenie i melancholię. Powinien z tym walczyć i nie poddawać się depresji. Choroby, jakie mogą ewentualnie zaatakować jego organizm - to niestrawność i predyspozycja do depresji. Nieraz też niedomaga z powodu przepracowania. Ponieważ we wszystkim, co przedsiębierze, dąży do osiągnięcia jak największej doskonałości - nie zawsze zdaje sobie sprawę z sił własnego organizmu i przecenia jego wytrzymałość.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

22 grudnia - Przedsiębiorczy, przenikliwy - polega na sobie samym.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Grudzień

Jest to czciciel intelektu, zamiłowany w zdobywaniu wiedzy a jego dążenie do rozwoju umysłowego jest nienasycone. Ma zdolności krasomówcze, pedagogiczne, zręcznie wyraża swe myśli a w zakresie prac technicznych może okazać duże uzdolnienie. W pracy swej gorliwy - gdy pracuje dla siebie samego - może okazać wytrwałość niezwykłą, praca dla drugich napełnia go niepokojem. Umysł jego jest ostry, przenikliwy, stawia sobie wielkie cele w życiu i nie zwraca uwagi na rady przyjaciół, polegający całkowicie na swym własnym zdaniu. Okazując wysokie ambicje - dąży do zdobycia potęgi. Pamięć jego jest dobra, zręcznie prowadzi konwersację i umiejętnie opowiada różne historie. Nie lubi mieszania się innych ludzi w swoje sprawy i z zasady nie wtrąca się do cudzych interesów. Jest przedsiębiorczym - zwłaszcza w zakresie handlu, przemysłu lub sztuki, okazuje zamiłowanie do rolnictwa, interesuje się również kopalniami, metalurgią i odkryciami archeologicznymi. Nieraz ma jakąś specjalną misję do spełnienia w życiu - żyje wówczas poza współczesnymi ludźmi i nie zostaje zrozumianym przez otoczenie. Jego życie będzie pełne wysiłków, lecz w końcu zostanie uwieńczone powodzeniem. Kobieta urodzona dnia tego jest niespokojna, dość przedsiębiorcza i pracowita o umyśle aktywnym, lubi podróżować i zmieniać miejsce pobytu. Nieraz zbyt impetyczna - mimo to obdarzoną jest zaletami umysłu i serca, duszę ma dobrotliwą i miłosierną, a cierpienia innych bardzo ją wzruszają. Chociaż nie chce się do tego przyznać za żadną cenę - jest zazdrosna. Organizm jej zazwyczaj mocny jest i zdrowy - w wieku jednak późniejszym wykazuje skłonność do reumatyzmu.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

21 grudnia - Zręczny organizator, bystry krytyk - władczy, rozkazujący - przeciwstawia się innym.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Grudzień

W poglądach swych nieco pedantyczny - nie poddaje się ustanowionej dyscyplinie społecznej i istniejącemu porządkowi rzeczy. Umysł jego wykazuje zdolności organizacyjne i potrafi sobie radzić w życiu. Postawa jego jest władcza, rozkazująca. Wierny, prawy, ma wysokie ideały. Ciekawą cechą tego człowieka jest jego chęć przeciwstawiania się innym - pewna oporność, co u typów nierozwiniętych występuje bardzo jaskrawo. Ma mocne poczucie tego co prawe i słuszne, a w życiu walczy z wysiłkiem o obronę swych przekonań i ideałów - przez co jednakże może się narazić na przykrości, a dzięki swej nieustępliwości - może nawet zwichnąć swą karierę. Poważny, bardzo serio - zajmuje nieraz dobre stanowisko życiowe i może uzyskać odznaczenia. Świetnie wszystko obserwuje i z tego powodu może być dobrym krytykiem. Powodzenie materialne zależnym będzie od jego własnych wysiłków. Znajomi i przyjaciele okażą się bardzo pożyteczni i będą go podtrzymywać w trudniejszych przejściach życiowych. Jest to natura podwójna, którą warunki życiowe zmuszają do krańco-wości. Studiuje on naturę ludzką i jest bardzo zręczny - zwłaszcza umiejętnie daje sobie radę z drobnymi szczegółami. Niełatwo się zakochuje, małżeństwo jednak zawiera przeważnie z miłości i wówczas jest najczęściej stałym w swych przywiązaniach. Od każdego wymaga wysiłków i wydajnej pracy, ale sam dąży również do tego, aby innym dawać rzeczy najlepsze. Ścisły, metodyczny we wszystkim co czyni - dąży do jak najdoskonalszych rezultatów, niezależnie od swych sympatii osobistych.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

20 grudnia - Wytrwały, sprawiedliwy - lubiany jest przez towarzyszy i podwładnych.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Grudzień

Jest to człowiek cierpliwy i stały, któremu wszelkie zadania wydają się łatwe a trudności życiowe zupełnie naturalne, i który nie cofa się przed perspektywami pracy i wysiłku. Natura jego jest niezwykle uczuciowa, przy skłonnościach nieco melancholijnych. Potrafi się opanować i przezwyciężyć - a rozwijając się moralnie i poznając swą naturę wewnętrzną - osiąga spokój ducha. Wyróżnia się swą niezwykłą intuicją. Gdy pragnie rozstrzygnąć jakieś zagadnienie zasadnicze - zamiast czynić nieustanne wysiłki myślowe i niepokoić się - niechaj raczej dąży do osiągnięcia spokoju umysłu i stara się o wytworzenie w swej psychice stanu zupełnej bierności. Wówczas odezwie się jego głos wewnętrzny i jasno powie co uczynić należy. Jego poczucie sprawieliwości jest rozwinięte nadzwyczaj silnie. Skoro widzi jakąś niesprawiedliwość - może wybuchnąć silnym gniewem, który zresztą szybko mija, później stara się naprawić zło wyrządzone mimowolnie innym. Gdzie może osiągnąć największe powodzenie? Przede wszystkiem na stanowiskach państwowych i religijnych, gdyż umysł jego specjalnie jest uzdolnionym do tego, aby bardzo gruntownie zajmować się wielkimi zagadnieniami i wzniosłymi problemami. Przyjaciół prawdziwych nie ma zbyt wielu - są mu za to bardzo oddani. Dzięki swej stałości i cierpliwości - osiąga najczęściej swe cele życiowe. Trudno mu nieraz przychodzi zdobyć większe środki materialne, ale w końcu - mimo wszelkie przeciwieństwa - osiąga zazwyczaj pozycję życiową, do której dążył i spełnia to, czego dokonać zamierzył.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

19 grudnia - Wynalazczy, wszechstronny - potrafi sobie dać radą w najrozmaitszych dziedzinach życia.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Grudzień

Ambitny - pragnie czegoś dokonać i coś osiągnąć, ale czyni to wszystko więcej z przyrodzonego popędu i swej impulsywnej natury - zresztą, dość sympatycznej, aniżeli powodowany pragnieniem zrobienia kariery. Dwa różne charaktery posiada ten człowiek: jeden wewnętrzny a drugi zewnętrzny. Oba są bardzo przedsiębiorcze, ryzykujące, beztroskie, a jednocześnie nadzwyczaj wrażliwe, czułe i zamknięte w sobie - i dlatego niełatwo jest takiego człowieka poznać i ocenić należycie. Nieraz jest też drażliwym i niespokojnym, co tłumaczy się różnicą tych obu natur, gdy pragną się manifestować jednocześnie. Ta podwójność w jego życiu przejawia się dość często - nieraz jego zawód jest podwójny lub też posiada dwa jednoczesne źródła dochodu, dwa mieszkania lub zawiera dwa małżeństwa albo też dłuższe związki. Jest to natura wiele obiecująca - ale nie zawsze warunki życiowe pozwolą się jej rozwinąć odpowiednio. Przyjemny i wesoły kompan - potrafi ironizować nad sobą samym. Czego się strzec winien? Aby nie pozostać bez inicjatywy, nie być pozbawionym kierunku w jakim powinien koncentrować swe siły. Wówczas bowiem może się zbytnio rozpraszać, stwarzając sobie liczne trudności i przejścia. Kobieta urodzona dnia tego posiada - jak i mężczyzna - dużo szczerości, bezpośredniości i otwartości, a jej życzliwy i koleżeński stosunek do mężczyzn nieraz wywołuje nieporozumienia. Jej przyjaźń bowiem bywa brana za miłość a miłość za przyjaźń. Gdy powstają takie nieporozumienia - wykazuje ona dużo dumy i wyniosłości, a jej uśmiech pokrywa nierzadko głębokie cierpienie. Po takich przeżyciach staje się bardzo ostrożna, samoopanowana, broniąca się przed głębszym uczuciem, dzięki czemu otoczenie uważa ją za kokietkę - zresztą - zupełnie niesłusznie.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

18 grudnia - Zręczny, stały, wrażliwy - nie lubi fałszywych sytuacji.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Grudzień

Zawsze jest lubianym w kołach w jakich się obraca - ma bowiem charakter towarzyski i serdeczny. Jest to towarzysz jakiego każdy chętnie widzi i niełatwo go upuszcza. Jego natura uprzejma i sympatyczna - przyciąga do siebie przyjaciół, ale mimo to - tylko bardzo mało ludzi zna prawdziwą duszę tego człowieka. Wierność i stałość w przyjaźni są jego charakterystycznymi cechami. W małżeństwie nie zawsze jest szczęśliwy, gdyż w wyborze żony kieruje się głównie względami intelektualnymi, nie zwracając uwagi na charakter i pochodzenie kobiety. Z osobami płci odmiennej łatwo się zaprzyjaźnia a później z właściwym sobie pośpiechem - zaręcza. Przekonawszy się jednakże o zbyt wielkich różnicach charakteru - równie szybko zrywa swe zaręczyny jak zawarł. Dzięki bowiem swej prostolinijności i prawości - nie znosi kłamstwa i sytuacji fałszywych. Skoro jednak znajdzie kobietę odpowiednią, która go rozumie, kocha i obdarza zaufaniem - staje się entuzjastycznym, nieustępliwym i poświęcającym się małżonkiem a jego wszelkie zdolności mogą osiągnąć niezwykły rozwój. Zarówno kobieta jak i mężczyzna urodzeni dnia tego dążą zawsze do wolności i to na wszelkich polach i niełatwo pozwalają się ograniczać. Jakie wykazuje wady?_______________________________________ Nie troszczy się dostatecznie o swój rozwój duchowy i nie rozwija się w życiu, zaniedbując uświadomienie moralne. Niczym się nie przejmuje, nie robi sobie wiele z zarzutów innych lub wyrzutów sumienia i chętnie zgadza się na wszystko. Tam gdzie jego osoba wchodzi w grę - pragnie aby wszelkie inne względy zostały usunięte na plan dalszy. A gdy taki człowiek rozwinie się duchowo - wówczas staje się prawdziwym idealistą o szlachetnym charakterze. Towarzyski, dobroczynny, wrażliwy, sympatyczny - wykazuje wielką dobrotliwość. Chociaż unika sporów we własnych sprawach - z wielką odwagą i niezwykle gorliwie, walczy o sprawy pokrzywdzonych. Typ wyższy - jak widzimy - bardzo różni się od człowieka nieroz-winiętego.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

17 grudnia - Ma naturę entuzjastyczną i pożytecznych przyjaciół.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Grudzień

Jego charakter silny i władczy pozwala nieraz na przezwyciężenie trudności życiowych, których zazwyczaj los mu nie skąpi. Dość pracowity, entuzjastyczny - wykazuje doskonałe zdolności umysłowe i wszechstronne zainteresowania. Łatwo się z ludźmi zaprzyjaźnia i potrafi przejąć to co dobre od innych. Wady urodzin z tego dnia - to przede wszystkiem oprócz zmysłowości niepokój i rozproszenie sił i zdolności, a także opozycyjność i tendencje buntownicze. Nie zwracając uwagi na skutki swych czynów ugania się taki człowiek za swymi projektami jak ogarnięty manią. Gdy upodobania zmysłowe i żądze zbytnio się spotęgują - wówczas grozi mu niebezpieczeństwo odchyleń w stronę ujemną. Do czego powinien dążyć? Przede wszystkim do umiarkowania i unikania wybryków zmysłowych. Nie powinien naśladować innych lecz ideały swe czerpać z głębi włas- nego serca. Niechaj nie przechodzi z jednego miejsca na drugie, zmieniając zajęcie i otoczenie, lecz raczej wytrwa na stanowisku raz obranym i wypełni swe obowiązki moralne, gdyż przez to najszybciej będzie mógł się posunąć naprzód w wielkiej szkole życia. W ogóle trzeba zastrzec, że urodziny te dają dwa typy: Niższy typ - nierozwinięty - niespokojny, szorstki, rozproszony, roztargniony - to poszukiwacz szczęścia, uganiający się za pomyślnymi okazjami, ceniący przede wszystkim hazard, stawiający wszystko na jedną kartę. Lecz ludzie rozwinięci tego rodzaju powszechnie są lubiani za swą dobroć, niesprzedajność, sprawiedliwość. Przyjaciele takiego człowieka zajmują zazwyczaj stanowiska wysokie i mogą dlań być bardzo pożyteczni, okazując skuteczną pomoc.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

16 grudnia - Impulsywny, ruchliwy - lubi zmiany, sam sobie może być wrogiem.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Grudzień

Cechuje go ruchliwość, która dochodzi nawet do niepokoju. Przedsiębiorczy, ma zamiłowanie do planów szerokich. Ciało jego zdrowe i zwinne, okazuje zdolności do wszystkich sportów. Natura takiego człowieka jest dość impulsywna i popędliwa. Od popełniania większych błędów życiowych strzeże go jednak silnie rozwinięta intuicja. Ta intensywna aktywność i obrotność zapewnia mu powodzenie we współdziałaniu. W małżeństwie zazwyczaj stosunki układają się dość harmonijnie. W sprawach finansowych okazuje doskonałą orientację i osiągnięcie powodzenia materialnego przychodzi mu bez trudności. Raz określiwszy swój cel - zdąża wprost do niego, a dzięki swym zdolnościom orientowania się w sytuacji - może zostać dobrym finansistą. Ludzie nierozwinięci natomiast działają pod wpływem impulsu i przypisują niepotrzebną wagę mało znaczącym szczegółom, co zmniejsza ich powodzenie i sukcesy. Kobieta tak urodzona ma predyspozycję do dwóch małżeństw albo też dłuższych związków. Co mu grozi? Że sam może się stać swym największym wrogiem i wskutek tego będzie prowadzić życie dość smutne. Czego się strzec winien? Aby nie ulegać zbytnio swej zmysłowości, gdyż w związku z tym mogą go spotkać większe przykrości. Stosunki z krewnymi zapowiadają się niezbyt pomyślnie. Niechaj się strzeże, aby jego umysł nie zajmował się projektami niefortunnymi, które się niezbyt zrealizują. W razie niedomagania - przyczyną będzie zapewne przepracowanie lub przesadny niepokój. Świeże powietrze i lekkie ćwiczenia cielesne okażą się wówczas najlepszymi środkami kuracyjnymi.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy