Kto vydrží, ten vyhrá.

Slovenské

Vretenica hovorí: ja sa nezvíjam, to cesta je krivá

Čínske

Volga je dobrý koníček, všetko zvezie.

Ruské

Čo sa vlečie, neutečie.

Slovenské

Dnešné víno pi dnes, zajtrajší žiaľ zajtra.

Čínske

Sú takí, čo prídu k moru, no vodu v ňom nevidia.

Židovské

Hľadá veľký zárobok, buduje si náhrobok.

České

Veľké stromy majú menej ovocia, ale ich tieň je veľký.

Bengálske

Vek premení srsť, ale nie náturu.

» Čas

Kto si váži svoju prácu, váži si aj cudziu.

Švajčiarske

Váž si strom pre jeho tieň.

Talianske

Čo v srdci vrie, v ústach kypí.

České

I v pekle dobre, keď máš strýca diabla.

Slovenské

Uži čo máš a kým máš.

Slovenské

Usilovnosť všetko premôže.

Slovenské

Kto je unavený od šťastia, nech sa ožení.

Holandské