Żywy zawsze znajdzie jakieś wyjście.
(buriackie)

Żywy węgorz wije się pod nożem, kobieta zmuszona do małżeństwa bierze kochanka.
(Selma Lagerlow)

Żywy pies jest w lepszej sytuacji niż martwy lew. Bo żyjący są świadomi tego że umrą, lecz umarli nie są świadomi niczego - ani już nie mają zapłaty gdyż pamięć o nich poszła w zapomnienie. Przeminęła też ich miłość i ich nienawiść oraz ich zazdrość i już po czas niezmierzony nie maja udziału w niczym co ma się dziać pod słońcem.
(biblijne)

Żywy może obejść się bez butów, a umarły nie może żyć bez trumny.
(Aleksander Puszkin)

Żywy mąż jest dla kobiety – bohaterem, zmarły – bohaterem nad bohaterami.
(gruzińskie)

Żywy dąży do chleba, a umarły do nieba.
(polskie)

Żywy Bóg jest niebiańskim światłem którego blask rzuca stwórcze cienie, na całą przestrzeń.
(księga Urantii)

Żywoty słów to zagadka, to kaprys losu, jedne kwitną drugie nieoczekiwanie więdną, starzeją się. Stają się staroświeckie, śmieszne czasem niezrozumiałe.
(Anna Sztaudynger Kalisiewicz)

Żywota pragnij niedługiego - lecz dobrego.

Żywot szczęśliwemu – krótki, nędznemu - długi.
(polskie)

Żywot starszego – uczy młodszego.

Żywot sromotny - równy śmierci.

Żywot ludzki jest płótnem snowanym od natury, tkanym od czasu a urzynanym od śmierci.
(Wincenty Ignacy Marewicz)

Żywot ludzki - bieg do śmierci.

Żywot krótki wiele nauk potrzebuje.

Żywot i sława w jednej cenie chodzą.
(polskie)