Wszystkie prawa Murphy'ego są optymistyczne.

Cokolwiek robisz, zawsze możesz dostać kulkę. Nawet gdy nie robisz nic.

Części składowe wysyła się osobno do losowych pododdziałów.

Po wyciągnięciu zawleczki granat przestaje być twoim przyjacielem.

Po opanowaniu obszaru nie zapomnij powiadomić o tym przeciwnika.

Jeśli brakuje ci wszystkiego z wyjątkiem wrogów, to znaczy, że bitwa trwa.

Nigdy nie chowaj się w leju z odważniejszym od ciebie.

W razie wątpliwości opróżnij magazynek.

Pociski smugowe - metoda sygnalizowania nieprzyjacielowi własnej pozycji.

Im głupszy dowódca, tym trudniejsze zadania mu powierzają.

Od ostrzału nieprzyjaciela celniejszy jest tylko ostrzał własnej artylerii.

Największe zagrożenie na polu walki stanowi oficer z mapą.

Wszystkie zamówienia wojskowe powierza się najtańszym oferentom.

Nie ściągaj na siebie ognia, to denerwuje sąsiadów w okopie.

Jeśli natarcie posuwa się bez przeszkód - właśnie wchodzisz w pułapkę.

""Postrzał w pierś z perforacją płuca"" - twój organizm mówi ci abyś zwolnił.